Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Osina w liczbach

Geoportal Osina

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Osina

Osina, gmina w województwie zachodniopomorskie , powiat goleniowski.

Powierzchnia gminy Osina wynosi 102 km2, zajmuje 1426 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Osina zamieszkuje 3 024 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2354 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Osina wynosi 30, jest 2152 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Osina. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Osina prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Osina.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Osina: 1021426
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Osina: 0,151314
Lesistość w % w gminie Osina: 34,8673
Ludność na 1 km2 w gminie Osina: 302152
Liczba ludności ogółem w gminie Osina: 3 0242354
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Osina: -3,31089
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Osina: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Osina: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Osina: 14,18-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Osina: 80,3-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Osina: 851192
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Osina: 3,31420
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Osina: 92,4-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Osina: 12251
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Osina: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Osina: 486,22415
Przedszkola bez specjalnych w gminie Osina: --
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Osina: 300,91827
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Osina: 79,61738
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Osina: 2,61007
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Osina: 1242227
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Osina: 4 049-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Osina: 4 107-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Osina: 4 707-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Osina: 93,91013
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Osina: 48,81045
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Osina: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Osina: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Osina: 93,9875
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Osina: 48,8630

Źródłem danych statystycznych dla gminy Osina jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Osina, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Osina. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.