Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Osina  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Osina

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Osina.

Mapa Geoportal Osina
Mapa z granicą gminy Osina

Dane urzędu

Urząd Gminy Osina 62Osina, 72-221

Tel: 91 3910370

Fax: 91 3910390

E-mail: ug@osina.pl

Powiat: goleniowski

Województwo: zachodniopomorskie

Numer TERYT gminy Osina: 3204052

Witryna: www.osina.pl

Władze lokalne: Wójt Krzysztof Szwedosekretarz@osina.pl

Aktualności z gminy Osina

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Osiny

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Osina to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Osina na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Osiny, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Osiny

Gmina Osina w liczbach

Powierzchnia gminy Osina*

102 km2

1426 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Osina*

3 024 mieszkańców

2354 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Osina*

30 mieszkańców na km2

2152 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Osina

Geoportal Osina prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Osina

Jak powstał Geoportal gminy Osina?

Geoportal Osina powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Osina, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Osina umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Osina

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Osina?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Osina;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Osina;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Osina;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Osina;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Osiny.
Informacje na Geoportalu Osina

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Osina?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Osina;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Osina;
 • Rejestr MPZP Osina;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Osina;
 • Mapa Topograficzna gminy Osina;
 • Mapa Solarna gminy Osina;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Osina;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Osina

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Osina?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Osina.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Osina łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Osinie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Osiny zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Osina, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Osina oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Osina. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Osiny możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Osiny. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Osina. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Osina.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Osinie.

  Geoportal gminy Osina posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Osina. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Osinie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Osina przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Osinie.

  W Geoportalu Osina przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Osina. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Osinie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Osina zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Osina, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Osina oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Osina.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Osina. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Osina są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Osina podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Osina.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Osinie. W Geoportalu gminy Osina udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Osinie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Osina.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Osina. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Osina dla mieszkańców

Geoportal Osina jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Osina. Na mapie Osiny sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Osina mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Osina. Korzystając z map Geoportalu gminy Osina w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Osina są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Osina dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Osina dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rejestr urbanistyczny

Rejestr urbanistyczny. Jak sprawdzić informacje o MPZP?

Przejdź do wpisu